sédatif

| 0

Qui calme l’organisme; un médicament analgésique.